Do góry
HOME » Projekty Unijne

PROJEKTY UNIJNE

Opracowanie technologii wytwarzania nowych opakowań biodegradowalnych z biopolimerów dla przemysłu kosmetycznego.

 
Cel projektu: Rozpoczęcie masowej produkcji opakowań biodegradowalnych dla przemysłu kosmetycznego
 
Beneficjent: Novo-Pak Sp. z o.o.
 
 

Novo-Pak Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Badania mieszka sprężystego celem rozpoczęcia produkcji innowacyjnego pojemnika z bezciśnieniowym systemem dystrybucji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki Novo-Pak na rynku krajowym i europejskim poprzez opracowanie i docelowo wdrożenie do produkcji nowego wyrobu. Beneficjent planuje wdrożyć do produkcji nowy typ opakowań, niewytwarzanych dotąd na terenie kraju - opakowania typu airless z innowacyjnym systemem dozowania. Planowana do wdrożenia technologia posiada cechy innowacyjności na skalę kraju. Wszystkie opakowania typu airless oferowane na rynku polskim pochodzą z importu.

Przygotowywany przez firmę Novo-Pak projekt wprowadzenia do masowej produkcji innowacyjnego i niespotykanego na rynku nowego typu pojemnika z bezciśnieniowym systemem dystrybucji (zarejestrowany wzór wspólnotowy UHRW) wymaga przeprowadzenia zaprezentowanych we wniosku działań przygotowawczych, zleconych zewnętrznej jednostce naukowej, mających na celu potwierdzenie lub określenie przyjętych metod, materiałów i technologii. Zadanie badawcze - opracowanie teorii wytrzymałości mieszka sprężystego - jest planowane do zlecenia podwykonawcy, którego Beneficjent wyłoni zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wartość ogółem projektu: 153 750,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 125 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 80 000 PLN

Home    O nas    Usługi     Produkty    Praca    Kontakt
Novo-Pak Sp. z o.o.
Całowanie 103A, 05-480 Karczew
tel.: +48 22 290 30 90
Novo-PAK